Inhoudstafel

Startpagina

 

 

Samenvatting

 

Dit artikel bekijkt strips in de Belgische dagbladpers tijdens de jaren 1945-1950 vanuit twee invalshoeken. In een eerste deel wordt er ingegaan op het strippublicatiebeleid van een twintigtal kranten : wie publiceerde wat, hoeveel publiceerde men, hoe gingen de kranten met strips om, waren ze belangrijk, vanwaar kwamen die strips, hoe werd er omgegaan met de auteurs, … ? Blijkt dat strips in de bestudeerde kranten (op enkele uitzonderingen na) belangrijk tot zeer belangrijk waren. Ze werden ingeschakeld als verkoopsargument, er werd (veel) aandacht aan besteed, en er werd relatief veel gepubliceerd. Ook opvallend is de grote diversiteit van het gepubliceerde, zowel qua stijlen, genres als landen van oorsprong. Daarin valt het Belgische aandeel zeker niet te onderschatten.

In een tweede deel wordt nagegaan of de strips voor de betrokken kranten naast een ontspanningsfunctie ook een opiniëringsfunctie hadden. Het antwoord hierop is overduidelijk ja, hoewel zeer grote variaties op te tekenen zijn tussen de verschillende kranten en auteurs. Allesomvattende verklaringen zijn hiervoor niet te geven, het al dan niet aanwezig zijn van politieke standpunten in verhalen blijkt een combinatie te zijn van een hele reeks factoren (ingesteldheid van de auteur, verwachtingen van de krant, levering van verhalen door agentschappen, enz.). Alleszins is duidelijk dat de strips in de toenmalige pers allerlei politieke standpunten overbrachten op de lezers, gaande van ernstige onderwerpen als de Koningskwestie, de Koude Oorlog, de repressie, taaltoestanden, de verkiezingen, de Tweede Wereldoorlog, het belang van democratie, het gevaar van de atoombom en andere uitvindingen, communisme en anticommunisme tot banale alledaagsheden als de stiptheid en de prijzen van de trams.