Inhoudstafel

Startpagina

 

 

Deel 6 : Bibliografie

 

 

 

I. Kranten, collectie KBR

II. Getuigenissen

III. Literatuur context

IV. Literatuur pers, media en communicatie

V. Literatuur stripverhaal, biografische gegevens en andere

VI. Werken gebruikt voor illustraties en/of analyses van verhalen

 

 

 

I. Kranten, collectie KBR

Het Belang van Limburg, 12/9/1944 – 31/12/1950 (HBvL)

La Dernière Heure, 5/9/1944 – 31/12/1950 (DH)

Le Drapeau Rouge, 5/9/1944 – 30/12/1950 (LDR)

L'écho de la bourse, 25/9/1944 – 31/12/1950 (EdlB)

La Flandre Libérale, 6/9/1944 – 31/12/1950 (LFL)

Gazet van Antwerpen, 6/9/1944 – 30/12/1950 (GvA)

Het Laatste Nieuws, 9/9/1944 – 31/12/1950 (HLN)

La Lanterne, 19/12/1944 – 30/12/1950 (LL)

La Libre Belgique, 6/9/1944 – 31/12/1950 (LLB)

Le Matin, 5/9/1944 – 30/12/1950 (LM)

La Métropole, 2/10/1944 – 31/12/1950 (LMé)

De Nieuwe Gazet, 7/9/1944 – 31/12/1950 (NGA)

De Nieuwe Gids, 12/4/1947 – 31/12/1950 (DNG)

De Nieuwe Standaard, 5/10/1944 – 11/4/1947 (DNS)

Het Nieuwsblad (N.V. De Gids), 5/10/1944 - 31/3/1947 (HNB)

Het Nieuwsblad (Standaardgroep), 2/4/1947 – 31/12/1950 (HNB)

Het Nieuws van den Dag, 28/5/1946 – 31/12/1950 (HNvdD)

Le Peuple, 4/9/1944 – 30/12/1950 (LP)

De Ro(o)de Vaan, 5/9/1944 – 30/12/1950 (DRV)

Le Soir, 6/9/1944 – 31/12/1950 (LS)

De Standaard, 1/5/1947 – 31/12/1950 (DS)

Het Volk, 18/12/1944 – 31/12/1950 (HV)

Volksgazet, 4/9/1944 – 30/12/1950 (VG)

Vooruit, 7/9/1944 – 31/12/1950 (VR)

't Vrije Volksblad, 1/4/1947 – 31/12/1950 (TVV)

La Wallonie, 11/9/1944 – 30/12/1950 (LW)

 

II. Getuigenissen

Brief van Anne-Marie Prijs. (30/4/2003)

Brief van Rik Clément. (14/12/2002)

Brief van Pierre Stéphany. (5/7/2003)

 

III. Literatuur context

Ambrosi (Christian) & Ambrosi (Arlette). La France 1870-1986. Paris, Masson, 1986, 398 p.

Balthazar (Herman). België onder de Duitse bezetting, 10 mei 1940 – 8 september 1944. In : Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 15. Haarlem, Fibula – Van Dishoeck, 1982, p. 29-53

Beck (Annelies). Ijzerbedevaart(en). In : Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 1503-1514

Bezbakh (Pierre). Histoire de la France contemporaine de 1914 à nos jours. Paris, Bordas, 1990, 256 p.

Coolsaet (Rik). België en zijn buitenlandse politiek, 1830-1990. Leuven, Van Halewyck, 1998, 672 p.

de Jonge (A.A.). Het communisme in Nederland, De geschiedenis van een politieke partij. Den Haag, Kruseman, 1972, 200 p.

De Kroniek van onze eeuw 1940-1949. Utrecht, Kosmos, 1999, 156 p.

De Kroniek van onze eeuw 1950-1959. Utrecht, Kosmos, 1998, 156 p.

De Vos (Luc). De Koude Vrede : Koude Oorlog en dekolonisatie 1945-1963. Tielt, Lannoo, 1988, 392 p.

De Wever (Bruno). Collaboratie. In : Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 760-775

Delwit (Pascal). L'anticommunisme comme instrument de mobilisation du parti socialiste belge. In : Delwit (Pascal) & Gotovitch (José) (red.). La peur du rouge. Editions de l'Université de Bruxelles, 1996, p. 127-136

Demullier (Luc) & Heirman (André)1. Het Nieuws van de XXste eeuw, deel 1 : 1900-1949. Gent, Het Volk/Scoop, 1998, 272 p.

Demullier (Luc) & Heirman (André)2. Het Nieuws van de XXste eeuw, deel 2 : 1950-2000. Gent, Het Volk/Scoop, 2000, 272 p.

Depraetere (Hans) & Dierickx (Jenny). De Koude Oorlog in België. Berchem, EPO, 1985, 256 p.

Dujardin (Vincent)1. Gaston Eyskens tussen koning en regent. België 1949-1950, een sleuteljaar. Amsterdam/Antwerpen, Meulenhoff/Kritak, 1996, 272 p.

Dujardin (Vincent)2. L'impossible réconciliation. In : Dumoulin (Michel), Van den Wijngaert (Mark) & Dujardin (Vincent). Léopold III. Bruxelles, Editions Complexe, 2001, p. 229-251

Dumoulin (Michel). Spaak. Bruxelles, Racine, 1999, 736 p.

Gevers (Lieve), Willemsen (Arie W.) & Witte (Els). Geschiedenis van de Vlaamse Beweging. In : Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 35-86

Heirman (Mark). De waanzinnige twintigste eeuw. Oorlog en vrede van 1914 tot 1994. Antwerpen, Hadewijch, 1995, 240 p.

Hemmerijckx (Rik). Van Verzet tot Koude Oorlog, 1940-1949, machtsstrijd om het ABVV. Brussel, VUBPress, 2003, 448 p.

Histoire du PCF. Op : http://monsite.ifrance.com/edechambost/histoire_du_pcf_3.htm (6/4/2003)

Hobsbawn (Eric). Een eeuw van uitersten. De twintigste eeuw 1914-1991. Utrecht, Het Spectrum, 1995, 728 p.

Hoflack (Kris) & Huyse (Luc). De afrekening met de vriende van de vijand. In : Huyse (Luc) & Hoflack (Kris). De democratie heruitgevonden. Leuven, 1995, p. 27-44

Huyse (Luc) & Hoflack (Kris). De democratie heruitgevonden. Leuven, 1995, 230 p.

Huyse (Luc). De gewapende vrede : politiek in België tussen 1945 en 1980. Antwerpen, Kritak, 1980, 93 p.

Kossmann (E.H.). De Lage Landen 1780-1980 : twee eeuwen Nederland en België, deel 2 : 1914-1980. Amsterdam / Brussel, Elsevier, 1986, 448 p.

Kroniek van de 20e eeuw. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1991, 1128 p.

Lagrou (Pieter)1. Een oorlog achter de rug, een oorlog voor de boeg. In : Van den Wijngaert (Marc) & Buellens (Lieve). Oost West West Best, België onder de Koude Oorlog 1947-1989. Tielt, Lannoo, 1997, p. 124-136

Lagrou (Pieter)2. Verzet en naoorlogse politiek. In : Huyse (Luc) & Hoflack (Kris). De democratie heruitgevonden. Leuven, 1995, p. 54-68

Luykx (Theo) & Platel (Marc). Politieke geschiedenis van België. Antwerpen, Kluwer, 1985, 1012 p. (2 delen)

Luyten (Dirk). Burgers boven elke verdenking ? Vervolging van de economische collaboratie in België na de Tweede Wereldoorlog. Brussel, VUBPress, 1996, 272 p.

Meyers (Wim) & Selleslagh (Frans). De vijand te lijf, de Belgen in het verzet. Antwerpen / Amsterdam, Helios, 1984, 128 p.

Moons (Willy). Het taboe van Vlaanderen : veertig jaar na de aanslag. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1986, 160 p.

Peiren (Luc). De Communistische Partij van België gedurende de Koude Oorlog 1944-1968. In : Van den Wijngaert (Marc) & Buellens (Lieve). Oost West West Best, België onder de Koude Oorlog 1947-1989. Tielt, Lannoo, 1997, p. 192-201

Struye (J.). Socio-culturele ontwikkeling in België 1945-1980. In : Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 15. Haarlem, Fibula – Van Dishoeck, 1982, p. 318-336

Struye (Lieven) (red.). Kroniek van België. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1991, 1064 p.

Theunissen (Paul). 1950 : de ontknoping van de koningskwestie. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1984, 180 p.

Van de Meersche (Paul). Internationale politiek 1945-2001. Feiten en interpretaties. Leuven / Leusden, Acco, 2002, 368 p.

Van den Wijngaert (Marc), Buellens (Lieve) & Brants (Dana). België en zijn koningen : monarchie en macht. Antwerpen, Houtekiet, 2000, 413 p.

Van Eeno (Romain). Van neutraliteit naar Europese integratie. In : Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 15. Haarlem, Fibula – Van Dishoeck, 1982, p. 370-381

Van Rossem (Maarten). De Verenigde Staten in de Twintigste Eeuw. Den Haag, Sdu, 2001, 512 p.

Vandenberghe (Yvan). België en het buitenland. In : Huyse (Luc) & Hoflack (Kris). De democratie heruitgevonden. Leuven, 1995, p. 189-208

Vandeputte (Robert). L'histoire économique de la Belgique 1944-1990. Bruxelles, Labor, 1993, 320 p.

Vandewalle (G.). De economische ontwikkeling in België 1945-1980. In : Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 15. Haarlem, Fibula – Van Dishoeck, 1982, p. 116-158

Veraghtert (Karel). De naoorlogse economie en het Marshallplan 1944-1960. In : Van den Wijngaert (Marc) & Buellens (Lieve). Oost West West Best, België onder de Koude Oorlog 1947-1989. Tielt, Lannoo, 1997, p. 67-84

Verhoeyen (Etienne). Verzet. In : Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 3292-3296

Wils (Lode). De naoorlog in historisch perspectief. In : Huyse (Luc) & Hoflack (Kris). De democratie heruitgevonden. Leuven, 1995, p. 11-16

Wilssens (Marie-Anne). Bij leven en welzijn. Een eeuw dagelijks leven in België. Tielt, Lannoo, 1999, 168 p.

Witte (Els), Craeybeckx (Jan) & Meynen (Alain). Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden. Brussel, VUBPress, 1997, 480 p.

Witte (Els)1. Achiel Van Acker : premier van "paarse" regeringen (1945-1946; 1954-1958). In : Galle (Marc) & Loccufier (Sylvain) (red.). Facetten van honderd jaar politieke, economische en sociale geschiedenis. Herdenking geboorte Achille Van Acker, 1898-1998. Brussel, VUBPress, 2000, p. 47-75

Witte (Els)2. Het maatschappelijk-politieke leven in België 1945-1980. In : Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 15. Haarlem, Fibula – Van Dishoeck, 1982, p. 204-268

Witte (Els)3. Politiek en democratie. Brussel, VUBPress, 1996, 366 p.

 

IV. Literatuur pers, media en communicatie

Annuaire officiel de la presse belge / Officieel jaarboek van de Belgische pers. Association Générale de la presse belge / Algemene Belgische persbond, 1950, 608 p.

Balthazar (Herman) & Van De Voorde (Bob). "En thans zenden wij u de wereld in …". In : 100 jaar Vooruit. Gent, Het Licht, 1984, p. 6-14

Balthazar (Herman). 100 jaar dagblad Vooruit. In : Amsab-tijdingen, 1984-1985, jg. III, 1-2, p. 9-21

Beke (Frans) & Vandenabeele (Werner). De Rode Vaan. In : Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 2623-2624

Beke (Frans) & Vandenabeele (Werner). De Rode Vaan. In : Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 2623-2624

Bertelson (Lionel). La presse d'information. Tableau chronologique des journaux belges. Institut pour journalistes de Belgique, 1977, 288 p.

Bracke (Nele)1. De Nieuwe Gazet. In : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 2205

Bracke (Nele)2. Het Laatste Nieuws. In : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 1763-1764

Campé (René), Dumon (Marthe) & Jespers (Jean-Jacques). Radioscopie de la presse belge. Verviers, Marabout, 1975, 600 p.

Campé (René). La presse libérale depuis 1846. In : Hasquin (Hervé) & Verhulst (Adriaan) (eds.). Le libéralisme en Belgique : deux cents ans d'histoire. Bruxelles, Delta, 1989, p. 183-197

De Bens (Els). De pers in België : het verhaal van de Belgische dagbladpers, gisteren, vandaag en morgen. Tielt, Lannoo, 2001, 456 p.

Durnez (Gaston)1. De Standaard, het levensverhaal van een Vlaamse krant, 1914-1948. Tielt, Lannoo, 1985, 560 p.

Durnez (Gaston)2. De Standaard, het levensverhaal van een Vlaamse krant van 1948 tot de VUM. Tielt, Lannoo, 1993, 576 p.

Durnez (Gaston)3. De Standaard. In : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 2840-2851

Durnez (Gaston)4. Gazet van Antwerpen. In : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 1234-1235

Durnez (Gaston)5. Het Belang van Limburg. In : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 429-430

Durnez (Gaston)6. Het Nieuws van den Dag. In : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 2208-2209

Durnez (Gaston)7. Het Volk. In : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 3527-3528

Durnez (Gaston)8. Le Matin. In : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 2012

Durnez (Gaston) & Bracke (Nele). La Métropole. In : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 2045

Fauconnier (Guido). Mens en media : een introductie tot de massacommunicatie. Leuven, Garant, 1995, 248 p.

Füeg (Jean-François). La Lanterne. Un nouveau quotidien à la libération. In : Cahiers d'histoire du temps présent, 1996, nr. 1, p. 43-74

Gijs (Inge). 100 jaar Gazet van Antwerpen. Antwerpen, De Vlijt, 1991, 200 p.

Gol (Jean). Le monde de la presse en Belgique. Brussel, CRISP, 1970, 240 p.

Hugaerts (F.). Het Volk negentig jaar, 1981-1981. Gent, Het Volk, 1981, 183 p.

Luykx (Theo). Evolutie van de communicatiemedia. Brussel, Elsevier, 1978, 576 p.

Maertens (Albert). 100 jaar Het Laatste Nieuws. In : De Vlaamse Gids, jan-feb 1988, jg. 72, deel 1, p. 32-38

Stéphany (Pierre). La Libre Belgique, Histoire d'un journal libre. Louvain-la-Neuve, Duculot, 1996, 576 p.

Van Eeno (Romain), Luykx (Theo), Van Hees (Pieter) & Durnez (Gaston). Pers. In : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 2428-2459

Van Hove (Julien). Repertorium van de in België verschijnende tijdschriften. Bruxelles, Editions de la librairie encyclopédique, 1951, 360 p.

Van Lint (Ivan). De kommunistische partij van België, een politieke analyse: 1947-1958. Licentieverhandeling Politieke Wetenschappen VUB, 1984-1985, 240 p.

Vanschoenbeek (Guy). Vooruit. In : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 3562-3566

Vermandere (Martine). Volksgazet. In : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 3534-3537

Verschaeren (José). La Flandre Libérale. In : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 1158

Witte (Els)4. Media en Politiek. Brussel, VUBPress, 2002, 248 p.

Wouters (Nico) en Durnez (Gaston). De Nieuwe Gids. In : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 2205-2206

 

V. Literatuur stripverhaal, biografische gegevens en andere

Archief van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, 1889-1996. Op : http://www.nationaalarchief.nl/knvb/knvb/knv2232.htm (24/4/2003)

Arian (Max). Inleiding. In : Dorfman (Ariel) & Mattelart (Armand). Hoe lees ik Donald Duck. Nijmegen, SUN, 1978, p. 7

Assouline (Pierre). Hergé. Paris, Gallimard/Folio, 1998, 832 p.

Auquier (Jean)1. Raymond Reding conteur sportif. In : Reding (Raymond). Tirs au but. Bruxelles, CBBD – La Poste, 1998, p. 5-12

Auquier (Jean)2. Ten dienste van het beeldverhaal. In : Dierick (Charles) (ed.). Het Belgisch Centrum van het Beeldverhaal. Brussel / Tournai, La Renaissance du livre – Dexia, 2000, p. 122-133

Auwera (Fernand) & Smet (Jan). Marc Sleen. Antwerpen, Standaard, 1985, 344 p.

Bande dessinée. In : Lamizet (Bernard) & Silem (Ahmed) (dir.). Dictionnaire encycopédique des sciences de l'information et de la communication. Paris, Ellipses, 1997, p. 49-52

Baron-Carvais (Annie). La Bande dessinée. Paris, PUF, 1991, 128 p.

Benoît-Jeannin (Maxime). Le mythe Hergé. Editions Golias, 2001, 96 p.

Beyen (Roland). Charles de Coster. In : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 806-807

Beyrand (Alain) (red.). De Lariflette à Janique Aimée. Catalogue encyclopédique des bandes horizontales françaises dans la presse adulte de 1946 à 1975. Tours, Pressibus, 1995, 960 p.

Blanchard (Gérard). Histoire de la bande dessinée. Une histoire des histoires en images de la préhistoire à nos jours. Verviers, Marabout, 1974, 304 p.

Bob De Moor. In : De Maesschalck (Edward). Ten huize van …. Brussel, BRT, 1991, p. 34-65

Bourdil (Pierre-Yves) & Tordeur (Bernard). Bob De Moor : 40 ans de bande dessinée, 35 ans aux côtés d'Hergé. Bruxelles, Editions du Lombard, 1986, 136 p.

Bruinsma (E.), De Geest (D.) & Humbeeck (K.). Voorwoord. In : Louis Paul Boon, Het literatuur- en kunstkritische werk. I : De Roode Vaan. Antwerpen, UIA, 1994, p. I-LII

Canonne (Xavier). Max Servais. In : Nouvelle biographie nationale IV. Bruxelles, Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, 1997, p. 352-354

Carbonell (Charles-Olivier) (ed.). Le message politique et social de la bande dessinée. Institut d'études politiques de Toulouse, Privat, 1975, 182 p.

Christiaen (Henri). Een rijk en boeiend stripverleden. In : Albert Maertens : sociaal bewogen & liberaal. Gent, Liberaal Archief, 2001, p. 151-155

Colot (Michel). Evolution et thématique de la bande dessinée dans 5 journaux quotidiens belges (La Meuse, Le Soir, La Libre Belgique, La Dernière Heure, Le Peuple) de 1945 à 1979. Licentieverhandeling journalistiek ULB, 1979, 136 p.

Comiclopedia. Op : http://www.lambiek.net

Comics. In : Danesi (Marcel). Encyclopedic Dictionary of semiotics, media and communications. University of Toronto Press, 2000, p. 56-57

Crépin (Thierry) & Groensteen (Thierry). "On tue à chaque page", la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Paris, Editions du temps, 1999, 256 p.

Crépin (Thierry). "Haro sur le gangster !" La moralisation de la presse enfantine 1934-1954. Paris, CNRS Editions, 2001, 496 p.

De Geest (Joost). Striptekenaars in de jaren dertig. In : Musschoot (Anne Marie), T'Sjoen (Yves) & De Geest (Joost). Frits van den Berghe en Richard Minne, Stripverhalen 1931-1935. Brussel, Gemeentekrediet, 1996, p. 21-25

De Keyzer (Raphaël). Voorwoord. In : De Keyzer (Raphaël), Dekimpe (Bert) e.a. (red.). Strips, een evocatie van de Middeleeuwen. Leuven, Peeters, 2000, p. 7-8

De Laet (Danny) & Varende (Yves). De zevende kunst voorbij : geschiedenis van het beeldverhaal in België. Brussel, Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1979, 302 p.

De Laet (Danny)1. De Vlaamse stripauteurs. Antwerpen, De Dageraad, 1982, 302 p.

De Laet (Danny)2. Het Beeldverhaal in Vlaanderen. Breda, Brabantia Nostra, 1977, 252 p.

De Ley (Gerd) (ed.). L.P. Boon, Een man zonder carrière. Gesprekken met Louis Paul Boon. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982, 176 p.

De Ryck (Rolf). Van Kitty Inno tot De Geuzen - Bibliografie Willy Vandersteen. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1994, 136 p.

De Schuyteneer (Jeroen). De eigentijdse samenleving in de Vlaamse School, deel 1. Licentieverhandeling geschiedenis RUG, 1999-2000, 161 p.

De Wispelaere (Paul). Louis Paul Boon, tedere anarchist. 's Gravenhage/Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1973, 136 p.

Delforge (Paul). Jean Terfve. In : Delforge (Paul) e.a. (dir.). Encyclopédie du Mouvement Wallon, Tome III. Mont-sur-Marchienne, Institut Jules Destrée, 2001, p. 1516-1517

Delzenne (Yves-William) & Houyoux (Jean). Le nouveau dictionnaire des Belges. Bruxelles, Le Cri, 1998, 802 p.

Demedts (Lieven). De politieke memoires van Nero. Antwerpen, Standaard, 1997, 200 p.

Depessemier (Daniel). Maurice Tillieux de 1921 à 1952. In : M. Tillieux inédit en album. Bruxelles, Editions de l'élan, 2002, p. 3-16

Dictionnaire biographique illustré des artistes en Belgique depuis 1830. Bruxelles, Arto, 1995, 492 p.

Dierick (Charles) & Lefèvre (Pascal). Introduction. In : Dierick (Charles) & Lefèvre (Pascal) (eds.). Forging a new medium : the comic strip in the nineteenth century. Brussel, VUBPress, 1999, p. 9-23

Dierick (Charles)1. Inleiding. In : Dierick (Charles) (ed.). Het Belgisch Centrum van het Beeldverhaal. Brussel / Tournai, La Renaissance du livre – Dexia, 2000, p. 7-11

Dierick (Charles)2. Het Belgisch Centrum van het beeldverhaal. In : Dierick (Charles) (ed.). Het Belgisch Centrum van het Beeldverhaal. Brussel / Tournai, La Renaissance du livre – Dexia, 2000, p. 41-121

Dorfman (Ariel) & Mattelart (Armand). Hoe lees ik Donald Duck. Nijmegen, SUN, 1978, 128 p.

Dossier 40-45, Belgische tekenaars tijdens WO II. Themanummer Brabant Strip Magazine, nr. 59 (1998/6)

Dossier Tillieux. In : Les Dossiers de la Bande Dessinée, n° 10, mars 2001, 64 p.

Dumonteil (Marc-André). Dossier agent secret X-9. In : Hop, sept. 2002, n°95, p. 21-25

Durnez (Erik). Ik vier het elke dag … Willy Vandersteen 65. Antwerpen / Amsterdam, Standaard Uitgeverij, 1978, 92 p.

Durnez (Gaston)9. Louis Paul Boon In : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 549-550

Encyclopédie Microsoft Encarta 1998

Eric de Noorman en de anderen uit het werk van Hans G. Kresse. 's Gravenhage, Panda, 1998, 32 p.

Farr (Michael). Tintin, Le rêve et la réalité. Bruxelles, Editions Moulinsart, 2001, 205 p.

Filippini (Henri), Glénat (Jacques), Martens (Thierry), Sadoul (Numa). Histoire de la bande dessinée en France et en Belgique. Grenoble, Glénat, 1979, 160 p.

Filippini (Henri)1. Dictionnaire encyclopédique des héros et auteurs de BD, Vol. I. Grenoble, Glénat, 1998, 792 p.

Filippini (Henri)2. Dictionnaire encyclopédique des héros et auteurs de BD, Vol. II. Grenoble, Glénat, 1999, 822 p.

Filippini (Henri)3. Dictionnaire encyclopédique des héros et auteurs de BD, Vol. III. Grenoble, Glénat, 2000, 896 p.

Gauche ou droite ? Les aventures de Tintin à L'assemblée nationale. In : Le Soir, 5/2/1999 (www.lesoir.be)

Gaumer (Patrick)1. Dictionnaire mondial de la Bande Dessinée. Larousse, 1998, 960 p.

Gaumer (Patrick)2. Tibet, La fureur de rire. Bruxelles, Le Lombard, 2000, 160 p.   

Gay (Annie). Vrouwelijke stripauteurs in België (2 delen). Licentieverhandeling Kunstgeschiedenis & Archeologie VUB, 1989-1990, 179 + 141 p.

Gerlo (Aloïs). Noch hoveling noch gunsteling, een levensverhaal. Kapellen, DNB/Pelckmans, 1989, 252 p.

Goeman (Geert). Louis Paul Boon bij De roode vaan, 1945-1946. Op : www.lpboon.net/bub/7_1/roodevaan.htm (8/6/2003)

Groensteen (Thierry) & Martin (Jacques). Avec Alix. Tournai, Casterman, 1984, 216 p.

Groensteen (Thierry)1. Astérix, Barbarella & Cie. Somogy / CNBDI, 2000, 288 p.

Groensteen (Thierry)2. La mise en cause de Paul Winkler. In : Crépin (Thierry) & Groensteen (Thierry). "On tue à chaque page", la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Paris, Editions du temps, 1999,  p. 53-60

I.N.D.U.C.K.S., World-wide database about Disney comics. Op : http://coa.duckburg.dk/inducks/files/_stories/daily-mickey-mouse.html

Hazeu (Wim). Het literair pseudoniemen boek. Antwerpen, Hadewijch, 1987, 324 p.

Hebbelinck (André). "In feite ben ik een seismograaf". In : De Ley (Gerd). Een man zonder carrière : gesprekken met Louis Paul Boon. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982, p. 134-138

Het Klein Kasteeltje, Historiek. Op : http://www.kleinkasteeltje.be/nl/kleinkasteeltje/historiek/historiek.htm (8/7/2003)

Horn (Maurice)1 (ed.). 100 years of American newspaper comics. NY, Gramercy Books, 1996, 416 p.

Horn (Maurice)2. Comics. In : Barnouw (Erik) e.a. International encyclopedia of communications. Oxford,

Horn (Maurice)3. The world encyclopedia of comics. New York, Chelsea House Publishers, 792 p.

Hugins (C.A.). Politieke strips : de rechts-radikalen in opmarsj ? (Stripgids, nr. 26). Breda, Brabantia Nostra, 1980, 56 p.

Humbeeck (K.) & De Wispelaere (P.) (eds.). Louis Paul Boon, schrijver. Antwerpen, LP Boon Documentatiecentrum, 1989,  p. 291-322

Humbeeck (K.). Onder de giftige rook van Chipka : Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst. Gent, Ludion, 1999, 312 p.

Hunin (Jan). Camille Huysmans. In : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 1497-1501

Huygens (Frank). Mooie plaatjes. Illustratie, lay-out en beeldverhaal in de jeugdtijdschriften (1920-2002). In : Ghesquière (Rita) & Quaghebeur (Patricia). Averbode, een uitgever apart, 1877-2002. Averbode / Leuven, Uitgeverij Averbode / UPLeuven / Kadoc, 2002, p. 358-405

Jansens (Tim). De Bommelstrip van Marten Toonder. Een historisch analytische studie. Licentieverhandeling communicatiewetenschappen KUL, 1992, 244 p.

Jour (Jean). M. Tillieux, monographie de la bande dessinée. Editions de Perron, 1984, 124 p.

Kempeneers (Michel). Marc Sleen neemt na 50 jaar afscheid van zijn populaire dagbladverschijnsel. In : De Standaard Magazine, nr. 36, 2/11/2002, p. 9-11

Kerremans (Yves) & Lefèvre (Pascal)1. 50 jaar Nero : Kroniek van een dagbladverschijnsel. Antwerpen, Standaard, 1997, 120 p.

Kerremans (Yves) & Lefèvre (Pascal)2. Infopagina's. In : Sleen (Marc). De Klassieke Avonturen van Nero. Antwerpen, Standaard, 1998-…

Kousemaker (Evelien) & Kousemaker (Kees) (red.). Wordt vervolgd : Striplexicon der Lage Landen. Uttrecht / Antwerpen, Het Spectrum, 1979, 256 p.

Kunzle (David)1. History of the Comic Strip, Volume I : The Early Comic Strip. Narrative Strips and Picture Stories in the European Broadsheet from c. 1450 to 1825. Berkeley / Los Angeles / Oxford, University of California Press, 1973, 472 p.

Kunzle (David)2. The History of the Comic Strip, The Nineteenth Century. Berkeley / Los Angeles / Oxford, University of California Press, 1990, 396 p.

Larbalestrier (Florence). La bande dessinée quotidienne à travers Le Soir de 1946 à 1960. Bibliographie signalétique. Mémoire pour l'obtension du titre de bibliothécaire-documentaliste gradué, IESSE, 1988-1989, 400 p.

Lefèvre (Pascal) & Baetens (Jan). Strips anders lezen. s.l., Sherpa / BCB, 1993, 96 p.

Lefèvre (Pascal) & Groesens (Els). Striphelden voor de vrede. Het beeld van de Koude Oorlog in de Belgische strip. In : Van den Wijngaert (Marc) & Buellens (Lieve). Oost West West Best, België onder de Koude Oorlog 1947-1989. Tielt, Lannoo, 1997, p. 224-233

Lefèvre (Pascal). De Westerse strip in de 20ste eeuw. In : Dierick (Charles) (ed.). Het Belgisch Centrum van het Beeldverhaal. Brussel / Tournai, La Renaissance du livre – Dexia, 2000, p. 141-195

Lent (John). Comic Art of Europe : an international, comprehensive bibliography. Westport, Greenwood, 1994, 666 p.

Le petit Larousse illustré 2001. Paris, Larousse, 2000, 1788 p.

Lod. Lavki. In : Grote Winkler Prins Encyclopedie, deel 14. Amsterdam / Antwerpen, Elsevier, 1992, p. 260

Louis Paul Boon. In : Florquin (Joos). Ten huize van … (achtste reeks). Leuven, Davidsfonds, 1972, p. 9-98

Malcorps (Johan) & Tyrions (Rik). De papieren droomfabriek. Leuven, Infodok, 1984, 200 p.

Mans (Willard). Louis Paul Boon in de strip. In : Stripschrift,  nr. 323 (jg. 32, nr. 6), p. 22-23

Marc Sleen 80 jaar, de enige echte. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2002, 88 p.

Marc Sleen. Turnhout, Bronzen Adhemar Stichting, 1993, 72 p.

Martens (Thierry)1. A la recherche d'une patrouille. In : Mitacq & Charlier (Jean-Michel). Tout Mitacq 1, Les Castors face aux ombres mystérieuses. Marcinelle, Dupuis, 1989, p. 3-4

Martens (Thierry)2. 1945-1947. In : Jijé. Tout Jijé, 1945-1947. Marcinelle, Dupuis, 2000, p. 3-20

Martens (Thierry)3. Le journal de Spirou 1938-1988 : 50 ans d' histoire(s). Marcinelle, Dupuis, 1988, 272 p.

Matena (Dick). Interview van Marten Toonder. In : Stripschrift, nr. 289 (jg. 29, nr. 2), p. 5-29

Matla (Hans)1. Bommelkatalogus : bibliografie van het werk van Marten Toonder. 's Gravenhage, Panda, 1988, 368 p.

Matla (Hans)2. Stripkatalogus : officiële cumulatieve stripografie van de stripboeken en striptijdschriften in de Nederlandse, Friese, Nedersaksische en Limburgse taal. 's Gravenhage, Panda, 1998, 816 p.

Michiels (G.)1. De jeugdschrijver Lod. Lavki (1893-1954), leven en werk. Hasselt, Lavki-Komittee, s.d., 48 p.

Michiels (G.)2. Lodewijk Lavki. In : Nationaal biografisch woordenboek, deel 5. Brussel, Koninklijke Academie van België, 1972, kol. 516-519

Morgan (Harry) & Hirtz (Manuel). Le petit critique illustré, Guide des ouvrages de langue française consacrés à la bande dessinée. PLG, 1997, 196 p.

Mortier (Patrick) & Durf (Jan). De grote Vlaamse tekenaars, 3 : Rik. Koksijde, Comic Events, 1995, 58 p.

Mouchart (Benoît). A l'ombre de la ligne claire : Jacques Van Melkebeke, le clandestin de la BD. Paris, Vertige Graphic, 2002, 176 p.

Musschoot (Anne Marie) & T'Sjoen (Yves). De vruchtbare samenwerking tussen Richard Minne en Frits van den Berghe. In : Musschoot (Anne Marie), T'Sjoen (Yves) & De Geest (Joost). Frits van den Berghe en Richard Minne, Stripverhalen 1931-1935. Brussel, Gemeentekrediet, 1996, p. 7-19

Muyres (J.) & Vanheste (B.) (eds.) & Boon (Louis Paul). Memoires van Boontje. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1989, 216 p.

Muyres (J.) & Vanheste (B.). Voorwoord. In : Boon (Louis Paul). Brieven aan Morris. Maastricht, Gerards & Schreurs, 1989, p.5- 20

Muyres (J.)1. Bibliografisch overzicht van de bijdragen van Louis Paul Boon in de periodieken 1944-1979, Deel 1. Brugge, Kruispunt, 1986, 172 p.

Muyres (J.)2. De Kapellekensbaan groeit. Over de ontstaansgeschiedenis van …. Leiden, Uitgeverij Plantage, 1995, 496 p.

Pareit (Rik) (red.). Geheimzinnige sterren, Over de Belgische strip !. Antwerpen, Dedalus, 1996, 160 p.

Peeters (Benoît)1. Hergé, fils de Tintin. Paris, Flammarion, 2002, 512 p.

Peeters (Benoît)2. La bande dessinée. Flammarion, 1993, 128 p.

Piron (Paul). De Belgische Beeldende Kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw (2 delen). Brussel, Art in Belgium, 1999, 1616 p.

Robert (Michel). La Voie d'Alix : entretiens avec Jacques Martin. Paris, Dargaud, 1999, 108 p.

Roggeman (Maurice). Herinneringen van Maurice (Morris) Roggeman. In : Boon (Louis Paul). Brieven aan Morris. Maastricht, Gerards & Schreurs, 1989, p. 97-147

Roggeman (Willem M.). Inleiding. In : Boon (Louis Paul) & Roggeman (Maurice). Proleetje en Fantast. Amsterdam, Querido / De Arbeiderspers, 1982, p. 4-6

Sadoul (Numa). Tintin et moi, Entretiens avec Hergé. Tournai/Paris, Casterman, 2000, 256 p.

Schulte (Koos). Piet Wijn, de weg wijst zich vanzelf. In : Stripschrift, jg. 26, nr. 267 (1993/10), p. 4

Simons (Ludo). Tijl Uilenspiegel. In : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, p. 3067-3068

Smet (Jan) e.a. Bob De Moor. Turnhout, De Warande, 1989, 96 p.

Smet (Jan). Marc Sleen, het interview. In : Stripgids nr. 19 : De Avonturen van Marc Sleen. jg. 5, nr. 4 (dec 1978), p. 4-17

Smet (Jozef). Marc Sleen 70 : bio- en bibliografie. Sint-Niklaas, SOB, 1993, 59 p.

Smits (Jean)1. Tekenaars in de collaboratiepers : Kaproen. In : Brabant Strip Magazine, nr. 59 (1998/6), p. 16-17

Smits (Jean)2. Tekenaars in de collaboratiepers : Leo Debuth. In : Brabant Strip Magazine, nr. 59 (1998/6), p. 14-15

Smolderen (Thierry) & Sterckx (Pierre). Hergé : portrait biographique. Tournai, Casterman, 1988, 458 p.

Sourie (Louis). Vlaams letterkundig lexicon. Komen, 1951, 160 p.

Spreuwers (Vital). Vision de l'Afrique par les occidentaux à travers la bande dessinée de l'école de Marcinelle (Journal Spirou) de 1947 à 1968. Licentieverhandeling UCL, 1999, 176 p.

Swerts (Lambert). Lod. Lavki, mens en werk. Vlaamse Toeristische Bibliotheek, 1967, 16 p.

Toonder (Eiso). Uit het familiearchief. In : Toonder (Marten). Heer Bommel, Volledige werken, De Dagbladpublicaties, Band 5. 's Gravenhage, Panda, 1998, p. 9-10

Toonder (Marten)1. Autobiografie. Amsterdam, De Bezige Bij, 1998, 1173 p.

Toonder (Marten)2. Voorwoord. In : Toonder (Marten). Heer Bommel, Volledige werken, De Dagbladpublicaties, Band 5. 's Gravenhage, Panda, 1998, p. 7

Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Utrecht/Antwerpen, Van Dale, 1995, 3888 p.

Van Dale Handwoordenboek Hedendaags Nederlands. Utrecht / Antwerpen, Van Dale, 1990, 1248 p.

Van den Abeele (Andries). De kinderen van Hiram : vrijmetselaars en vrijmetselarij. Op :  http://home.planetinternet.be/~pin34989/AndriesVandenAbeele/AVDA282.htm (10/4/2003)

Van Eijck (Rob). Eric de Noorman historisch belicht. In : Kresse (Hans G.). Eric de Noorman, volledige werken, deel 2. 's Gravenhage, Panda, 2000, p. 7-23

Van Gompel (Patrick) & Hendrickx (Ad). Strips, aha ! De wereld van het beeldverhaal. Antwerpen, Standaard, 1995, 112 p.

Van Hamme (Jean) (red.). Inleiding tot het Belgische stripverhaal. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 1968, XX + 80 p.

Van Helden (Wim), Van den Boom (Hans) & Smet (Jan). Willy Vandersteen : "Ge kunt zeggen dat het slecht is, geen mens zal u geloven". In : Stripschrift, nr. 122/123, 1979, p. 4-10

Van Hoorick (Bert). In tegenstroom. Herinneringen 1919-1956. Uitgeverij Masereelfonds, 1982, 296 p.

Van Hooydonck (Peter)1. De Bruegel van het beeldverhaal - Biografie Willy Vandersteen. Antwerpen, Standaard, 1994, 288 p.

Van Hooydonck (Peter)2. De Standaard contra De Gids (Vandersteen-collectie 9). Wilrijk, 't Vlaams Stripcentrum, 1988, 16 p.

Van Hooydonck (Peter)3. De Tuftufclub, tijdschrift over het werk van Willy Vandersteen. Wilrijk, 't Vlaams Stripcentrum, nr. 1 (okt 1996)

Van Hooydonck (Peter)4. Suske & Wiske 50 jaar. Antwerpen, Standaard, 1995, 128 p.

Van Opstal (Huibrecht). Tracé Hergé, Le Phénomène Hergé. Bruxelles, Lefrancq, 1998, 256 p.

Van Passen (Alain). Signé Marleb ou le temps des recherches. In : Alix, Lefranc et Jacques Martin. Bruxelles, RTP, 1975, p. 17-24

Vandamme (Geert). Het stripverhaaloeuvre van Raymond De Kremer. Gent, Vzw de trap, 1995, 69 p.

Vandenabeele (Werner). Louis Paul Boon en De roode vaan. Op : www.lpboon.net/bub/6_3/werner.htm (8/6/2003 - oorspronkelijk in : Vlaams Marxistisch Tijdschrift, jg. 33, nr. 4, dec 1999, p. 106-112)

Vansummeren (Patricia). From "Mannekensblad" tot Comic Strip. In : Dierick (Charles) & Lefèvre (Pascal) (eds.). Forging a new medium : the comic strip in the nineteenth century. Brussel, VUBPress, 1999, p. 37-48

Verbrugghen (André). Jean Ray. In : Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 14. Brussel, Paleis der Academiën, 1992, kol. 567-575

Verheylewegen (Jean-Pierre). Hommage à M. Tillieux. Bruxelles, CBEBD, 2001, 84 p. 

Veyne (Paul). Comment on écrit l'histoire. Editions du Seuil, 1971, 382 p.

Vranken (Patrick) & Smits (Jean). Snoe en Snolleke, vijftig jaar later (interview met Johan en Stefaan De Moor). In : Brabant Strip Magazine, nr. 89 (2001/6), p. 4-9

Vranken (Patrick)1. Bob De Moor. In : Brabant Strip Magazine, nr. 89 (2001/6), p. 12-15

Vranken (Patrick)2. De voorzichtige Vandersteen. In : Brabant Strip Magazine, nrs. 51/53/55/57bis/59, 1997/1998 

Vranken (Patrick)3. De voorzichtige Vandersteen, deel 1 :Journalistieke collaboratie en repressie. In : Brabant Strip Magazine, nr. 51 (1997/8), p. 12-16

Vranken (Patrick)4. De voorzichtige Vandersteen, deel 2 : De goeden en de slechten. In : Brabant Strip Magazine, nr. 53 (1997/10), p. 11-13

Vranken (Patrick)5. De voorzichtige Vandersteen, deel 3 : De Koningskwestie. In : Brabant Strip Magazine, nr. 55 (1998/2), p. 8-11

Vranken (Patrick)6. De voorzichtige Vandersteen, deel 4 : De geheimzinnige schuilnamen. In : Brabant Strip Magazine, nr. 57bis (1998), p. 18-21

Vranken (Patrick)7. De voorzichtige Vandersteen, deel 5 : Vroeger was hij zeer Vlaamsgezind. In : Brabant Strip Magazine, nr. 59 (1998/6), p. 24-27

Vranken (Patrick)8. Interview met Peter Van Hooydonck. In : Brabant Strip Magazine, nr. 19 (1994), p. 4-15

Wassington (Martin). 10.000 generaals à 5% royalties, dat is geen vetpot !. In : Stripschrift, nr. 111, mei 1978, p. 28-30

Wassington (Martin). Over de prijs worden we het wel eens. In : Stripschrift, nr. 111, mei 1978, p. 25-27

Weverbergh (Julien) & Leus (Herwig). Boonboek : gesprekken met Louis Paul Boon …. Manteau, 1972, 156 p.

Willy Vandersteen. In : Florquin (Joos). Ten huize van … (13e reeks). Leuven, Davidsfonds, 1977, p. 96-131

Winkler Prins Encarta Encyclopedie 2001

Winkler Prins Lexicon van de Nederlandse letterkunde. Amsterdam / Brussel, Elsevier, 1986, 480 p.

 

VI. Werken gebruikt voor illustraties en/of analyses van verhalen[1]

Boon (Louis Paul) & Roggeman (Maurice). Proleetje en Fantast. Amsterdam, Querido / De Arbeiderspers, 1982, 92 p.

De Moor (Bob). De nieuwe avonturen van Tijl Uilenspiegel : Het Vals Gebit. De Dageraad, 1984, 50 p. (Magnum-reeks 44)

De Moor (Bob). De nieuwe avonturen van Tijl Uilenspiegel. De Dageraad, 1984, 48 p. (Magnum-reeks 41)

Feys (Suzanne), Stassin (Marc) e.a. 12 Nouvelles. Bruxelles, Editions du Marrais, 1958, 205 p.

Sleen (Marc). De Klassieke Avonturen van Nero, nr. 1 : Het Geheim van Matsuoka. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1998 , 48 p.

Sleen (Marc). De Klassieke Avonturen van Nero, nr. 2 : Het B-gevaar. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1998, 60 p.

Sleen (Marc). De Klassieke Avonturen van Nero, nr. 3 : Het Zeespook. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1998, 52 p.

Sleen (Marc). De Klassieke Avonturen van Nero, nr. 4 : Het Rattenkasteel. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1998, 52 p.

Sleen (Marc). De Klassieke Avonturen van Nero, nr. 5 : De erfenis van Nero. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1998, 72 p.

Sleen (Marc). De Klassieke Avonturen van Nero, nr. 6 : De Blauwe Toekan. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1998, 50 p.

Sleen (Marc). De Klassieke Avonturen van Nero, nr. 7 : De juwelen van Gaga-Pan. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1998, 56 p.

Sleen (Marc). De Klassieke Avonturen van Nero, nr. 8 : De man met het gouden hoofd. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1998, 36 p.

Sleen (Marc). De Klassieke Avonturen van Nero, nr. 9 : De hoed van Geeraard de Duivel. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1998, 72 p.

Sleen (Marc). De Klassieke Avonturen van Nero, nr. 10 : Moea Papoea. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1998, 64 p.

Toonder (Marten). Heer Bommel, Volledige werken, De Dagbladpublicaties, Band 5. 's Gravenhage, Panda, 1998, 208 p.

Van de Meulebroeck (Joseph), Haulot (Arthur) & De Roeck (Lucien). Les Belles Heures de Bruxelles. Paris/Bruxelles/Amsterdam/Londres/New York, Elsevier, 1952, 544 p.

Vandersteen (Willy). Suske en Wiske Klassiek, nr. 1 : De avonturen van Rikki en Wiske. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1993, 62 p.

Vandersteen (Willy). Suske en Wiske Klassiek, nr. 2 : Op het Eiland Amoras. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1993, 56 p.

Vandersteen (Willy). Suske en Wiske Klassiek, nr. 3 : De Sprietatoom. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1993, 59 p.

Vandersteen (Willy). Suske en Wiske Klassiek, nr. 4 : De Vliegende Aap. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1993, 56 p.

Vandersteen (Willy). Suske en Wiske Klassiek, nr. 5 : De Zwarte Madam. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1993, 56 p.

Vandersteen (Willy). Suske en Wiske Klassiek, nr. 6 : De Koning Drinkt. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1993, 56 p.

Vandersteen (Willy). Suske en Wiske Klassiek, nr. 7 : Prinses Zagemeel. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1993, 56 p.

Vandersteen (Willy). Suske en Wiske Klassiek, nr. 8 : De Bokkerijder. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1993, 56 p.

Vandersteen (Willy). Suske en Wiske Klassiek, nr. 9 : De Witte Uil. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1994, 56 p.

Vandersteen (Willy). Suske en Wiske Klassiek, nr. 11 : De Mottenvanger. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1994, 56 p.

Vandersteen (Willy). Suske en Wiske Klassiek, nr. 12 : Bibbergoud. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1994, 56 p.

Vandersteen (Willy). Suske en Wiske Klassiek, nr. 13 : Lambiorix. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1994, 56 p.

Vandersteen (Willy). Suske en Wiske Klassiek, nr. 14 : De Stierentemmer. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1994, 56 p.

Vandersteen (Willy). Suske en Wiske Klassiek, nr. 15 : De Stalen Bloempot. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1994, 56 p.

Vandersteen (Willy). Suske en Wiske Klassiek, nr. 16 : Het Zingende Nijlpaard. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1994, 56 p.

Verheylewegen (Jean-Pierre). Hommage à M. Tillieux. Bruxelles, CBEBD, 2001, 84 p. 

 

 [1] Voor de analyses werd alleen gebruik gemaakt van zulke werken als de zekerheid bestond dat ze perfect overeenkomen met de krantenversie. Enige uitzondering hierop is "Proleetje en Fantast", waar de spelling aangepast werd.