Inhoudstafel

Startpagina

 

 

3. Albumuitgaven

 

3.1. Het publiceren van albums

3.2. Advertenties

 

 

 

3. Albumuitgaven

3.1. Het publiceren van albums

Sommige krantenstrips werden na publicatie uitgegeven in boekvorm. Er moet wel een onderscheid gemaakt worden tussen albums die door een krant uitgegeven werden, en albums die door een uitgever op de markt werden gebracht. Dat laatste is het geval met Suske en Wiske en De Familie Snoek van Willy Vandersteen. De "Uitgeversmaatschappij Standaard Boekhandel" had de rechten in handen en gaf dus ook de verhalen uit. Tot het einde van 1950 werden 10 albums van Suske en Wiske en 6 van De Familie Snoek gepubliceerd.

Slechts enkele kranten gingen zich actief bezighouden met het uitgeven van stripalbums. Le Soir gaf in 1950 drie boekjes van Eric, l'homme du Nord uit, La Libre Belgique eind 1949 eentje van Panda. Vooruit gaf eind 1950 Smidje Smee in boekvorm uit, en Het Laatste Nieuws publiceerde in 1949-1950 negen boekjes van Eric de Noorman en twee van Panda.

Ook De Nieuwe Gids ging de uitgeeftoer op, met de publicatie van twee Van Zwam-verhalen in 1948. Een derde verhaal verscheen eind 1950 bij uitgever Desclée De Brouwer.

De prijs van deze uitgaven varieerde van 10 frank tot 35 frank.[1] Ten opzichte van de prijs van een krant niet echt goedkoop.

 

3.2. Advertenties

Bij de uitgave van deze albums werden in de krant advertenties geplaatst om ze aan te prijzen. Deze zijn qua inhoud ongeveer vergelijkbaar met de hierboven besproken aankondigingen. Ook hier worden formuleringen gebruikt als "spannende verhaal" en "dolste avonturen"[2]. Ook wordt er regelmatig verwezen naar het aantal tekeningen : "Deze boeiende, ingewikkelde geschiedenis wordt u verteld in 500 tekeningen"[3], "Het album, van ongeveer 660 tekeningen, …"[4]. Een doelgroep wordt niet altijd vermeld : als dat wel gebeurt, wordt er soms duidelijk ingespeeld op de kinderen. Soms worden de volwassen lezers aangesproken. Het zijn natuurlijk de ouders die moeten overtuigd worden de strips te kopen. Er wordt dan ook ingespeeld op de fenomenen "eindejaarsfeesten" en "einde van het schooljaar", om de ouders aan te zetten deze strips aan hun kinderen te geven.

Voor één enkel album richten de advertenties zich duidelijk op de volwassenen, namelijk bij de uitgave van "Het geval "Kleyn"", uit de Nederlandse pulp-westernreeks Dick Bos. De gebruikte argumenten om het album aan te prijzen zijn op zijn minst speciaal te noemen.[5]

En als men deze teksten mag geloven, kende de verkoop een zeker succes : er wordt geregeld melding gemaakt van (bijna) uitgeputte voorraden.

 

 [1] Eric de Noorman, Panda, Dick Bos, Het geheim van Matsuoka (Van Zwam) : 10 frank – Het B-gevaar (Van Zwam) : 20 frank – De Familie Snoek : 25 frank – De juwelen van Gaga-Pan (Van Zwam) : 30 frank – Suske en Wiske : 36 frank.

[2] DS, advertentie op 19/4/1950, p. 2

[3] DNG, advertentie op 24/3/1948, p. 4 (Het geheim van Matsuoka)

[4] DS, advertentie op 19/4/1950, p. 2

[5] "De detective-beeldverhalen van de Dick Bos-serie zijn een maximum ontspanning mer minimum inspanning en beschaafd – sportief (jiu-jitsu) – boeiend. (…)", "Het lezen van deze boekjes is smakelijk en ontspannend als de heerlijkste sigaret, pijp of sigaar. Het is een boeiende verpozing als u tijd moet verliezen : in de trein; in de wachtkamer; in het postkantoor; op de tram; bij de kapper; in een restaurant (vóór u bediend wordt; voor loketten. En waarom een "Dick Bos" niet als apéritief of after-dinner, waarmee u bekomen wilt van het vele werk ? (…)". (HNvdD, advertenties op 29/8/1948, p. 8 & 24/9/1948, p. 7)